Kembali ke MPKJ

03-87377899

       
 

 
  1. SILA PASTIKAN TUAN/PUAN MENCETAK RESIT RASMI BAGI SEMUA BAYARAN YANG DIBUAT.
  2. RESIT YANG DICETAK MELALUI PERKHIDMATAN 'ONLINE' ATAU YANG DICETAK OLEH AGENSI YANG DILANTIK OLEH MAJLIS DIAKUI SEBAGAI RESIT RASMI BAYARAN YANG SAH.
  3. PENYATA TRANSAKSI CUKAI TAKSIRAN JUGA BOLEH DIPEROLEHI MELALUI PERKHIDMATAN e TAKSIRAN.
  4. SEBARANG PERTIKAIAN ATAU PENAFIAN BERKAITAN PEMBAYARAN YANG DIBUAT, SILA HUBUNGI BANK ATAU PENGELUAR KAD YANG BERKAITAN.