Majlis Perbandaran Kajang Online Payment

Portal ini adalah kemudahan bagi penduduk Majlis Perbandaran Kajang untuk membuat pembayaran bagi perkhidmatan yang disediakan.

Bayaran Cukai

Sila klik butang di bawah bagi membuat semakan cukai dan membuat bayaran secara dalam talian.

Semak Cukai

Bayaran Kompaun

Sila klik butang di bawah bagi membuat semakan kompaun dan membuat bayaran secara dalam talian.

Semak Kompaun

Cetakan Resit

Sila klik butang di bawah bagi menyemak dan mencetak semula resit bayaran.

Semakan Resit